Przejdź do treści

Boisko

Z radością informujemy, że nasza szkoła w ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus” otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego dofinansowanie, w formie dotacji celowej w wysokości  285 000,00 zł, na budowę boiska sportowego przy naszej szkole.

Dziękujemy panu burmistrzowi Mateuszowi Kamińskiemu, który poparł wniosek przewodniczącego Rady Rodziców pana Dawida Sięcio na udział w konkursie dotacyjnym na budowę, tak potrzebnego naszej społeczności, boiska.

Inicjatywa ta będzie możliwa dzięki współfinansowaniu przez Urząd Miejski w Rzgowie. Wspierają to działanie również: pan radny Wiesław Gąsiorek, pani radna powiatu Edyta Waprzko, a także pani dyrektor Dorota Kwaśniewska.

Obecnie trwają już końcowe rozmowy na temat realizacji zadania. Dzięki zaangażowaniu wielu osób staje się to możliwe.

Skip to content