Raz się jest młodym i trzeba być szczęśliwym, jeśli tylko można…

Kornel Makuszyński, Człowiek znaleziony w nocy

Harmonogram pracy szkoły

1.09.2021

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022.

9.09.2021

Rada pedagogiczna 1450. Zebranie z rodzicami 1630 / 1730. Wybór Rady Rodziców

14.10.2021

Dzień Edukacji Narodowej (dzień wolny od zajęć dydaktycznych)

1.11.2021

Wszystkich Świętych

4.11.2021

Konsultacje 1600 – 1800

11.11.2021

Święto Niepodległości

16.12.2021

Konsultacje 1600 – 1800. Powiadomienie o przewidywanych ocenach za I półrocze

23 – 31.12.2021

Zimowa przerwa świąteczna

6.01.2022

Święto Trzech Króli

7.01.2022

Dodatkowy dzień wolny

20.01.2022

Rada klasyfikacyjna 1450. Zebranie z rodzicami 1630 / 1730.

21.01.2022

ZAKOŃCZENIE I PÓŁROCZA

14.02 – 27.02.2022

Ferie zimowe

31.03.2022

Konsultacje 1600 – 1800.

…..03. – …..04.2022

Rekolekcje

14.04 – 19.04.2022

Wiosenna przerwa świąteczna

2.05.2022

Dodatkowy dzień wolny

3.05.2022

Święto Konstytucji 3 Maja

12.05.2022

Zebranie z rodzicami 1630 / 1730. Powiadomienie o przewidywanych ocenach końcoworocznych!

24 – 26.05.2022

Egzamin ósmoklasisty

3.06.2022

Dzień Dziecka (dzień wolny od zajęć dydaktycznych)

13.06.2022

Rada klasyfikacyjna. Zebranie z rodzicami 1630 / 1730.

16.06.2022

Boże Ciało

17.06.2022

Dodatkowy dzień wolny

23.06.2022

Rada plenarna 1450

24.06.2022

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Harmonogram dostępny również w zakładce Dokumenty