Raz się jest młodym i trzeba być szczęśliwym, jeśli tylko można…

Kornel Makuszyński, Człowiek znaleziony w nocy

Statut, zachowanie i zasady oceniania

Wyciąg ze statutu szkoły - Zasady wewnątrzszkolnego oceniania oraz Kryteria punktowego oceniania zachowania dla uczniów klas IV-VIII (nowe)

Wszystkie pliki znajdują się również w zakładce Dokumenty