Przejdź do treści

Raz się jest młodym i trzeba być szczęśliwym, jeśli tylko można…

Kornel Makuszyński, Człowiek znaleziony w nocy

Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna

Czym jest gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna?

Kompensacja
Funkcja wyrównawcza przeciwdziałająca nieutrwalonym jeszcze odchyleniom od stanu prawidłowego, odchylenia te mają charakter zmian czynnościowych. Jest zorganizowany system bodźców dopełniających oraz anty bodźców mających zrównoważyć ślepe działanie zbyt daleko posuniętej adaptacji. Jest to działanie profilaktyczne.

Korekcja
Funkcja poprawcza przeciwdziałająca zmianom już istniejącym – strukturalnym. Jest interwencją w przypadkach odchyleń rozwojowych możliwych do zlikwidowania lub zahamowania drogą ćwiczeń. Są to działania typu terapeutycznego – interwencja oparta na rozpoznawaniu już istniejącej zmiany.

Na gimnastyce korekcyjnej bardzo dużą rolę odgrywa prawidłowość realizacji programu opracowanego przez panią Annę Lesin Cieślak, absolwentkę Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Pomocna w tych działaniach, ułatwiająca ich przeprowadzenie jest duża oraz spontaniczna potrzeba wyżycia ruchowego dzieci. Jest ona charakterystyczna dla tego okresu rozwoju (klasy „0” -III ) Ich radość w czasie ćwiczeń zabaw i gier ruchowych sprzyja formowaniu właściwych zachowań kształtującą w nich kulturę fizyczną i zdrowotną. W naszej szkole kompleksowy, przemyślany i konsekwentnie stosowany plan postępowania przynosi oczekiwane rezultaty korekcyjno-kompensacyjne. Wieloletnie doświadczenie pani instruktor gimnasTyki, prowadzi do wyrobienia przez dzieci nawyku prawidłowej postawy ciała. Nauka, utrwalanie i doskonalenie różnych zadań ruchowych ma za zadanie korektę wad postawy. Jest to żmudny proces aktywizujący ucznia, instruktora i rodzinę.

Pani Ania poprzez zastosowanie na zajęciach torów przeszkód, gier, tańców, zabaw, warsztatów i opowieści ruchowych zwiększa u każdego z dzieci wydolność układu oddechowego, sercowo-naczyniowego, mięśniowego i więzadło kostnego. W rezultacie ma to wpływ na prawidłowe działanie narządów wewnętrznych, ruchomość w stawach i siłę mięśni tworząc prawidłowy gorset mięśniowy i ładną sylwetkę.

Logopedia

Celem zajęć logopedycznych prowadzonych przez panią Elżbietę Kowalik jest rozwój słuchu i mowy u dzieci.

Na zajęciach wykorzystywane są takie techniki pracy z dziećmi, jak: wychowanie słuchowe, kąpiel słowna, podwójny dialog, trening słuchowy. Działania te mają prowadzić w pierwszej kolejności do rozwoju słuchu funkcjonalnego dziecka, następnie do rozwoju rozumienia mowy fonicznej i do kształtowania mowy czynnej.

W miarę rozwoju komunikacji werbalnej logopeda prowadzi zajęcia, których zadaniem jest rozwijanie słownictwa, używanie poprawnych form gramatycznych, samodzielne budowanie przez dziecko zdań i dłuższych wypowiedzi.

Równolegle prowadzone są ćwiczenia oddechowe, fonacyjne i artykulacyjne, które zapewniają prawidłowy rozwój artykulacji u dziecka

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne prowadzone przez panie Joannę Kurowską i Agnieszkę Gąsiorek mają na celu:

  • rozwój umiejętności poznawczych i percepcyjno-motorycznych,
  • niwelowanie trudności, przyczyn i objawów niepowodzeń szkolnych,
  • podwyższenie samooceny u dziecka,
  • motywowanie ucznia do działania i pracy,
  • kształtowanie pozytywnego podejścia i nastawienia do obowiązków szkolnych.

Tańce

Zajęcia taneczne prowadzone są przez doświadczoną i wykwalifikowaną instruktor tańca (pedagog, choreograf) mgr Katarzynę Matyszczak –  instruktor Szkoły Tańca JAST.

Szkoła tańca JAST powstała 1989 roku. Placówka może poszczycić się wychowaniem kilkudziesięciu Mistrzów Polski w różnych kategoriach wiekowych i konkurencjach tanecznych. W dorobku Szkoły znajdują się nie tylko finaliści, ale również Mistrzowie Świata i Europy. Wielu wychowanków swoją pasję realizuje na zawodowych scenach w Polsce i za granicą.

Dzieci i młodzież na lekcjach tańca poznają różne style m.in taniec nowoczesny: pop, hip-hop, disco. Taniec Jazz’owy, show dance. Tańce narodowe, oraz elementy tańca ludowego.

Poprzez taniec kształtujemy charakter i dbamy o prawidłowy rozwój. To również znakomity sposób na utrzymanie dobrej kondycji i zgrabnej sylwetki, ale przede wszystkim możliwość odreagowania od obowiązków i dobra zabawa.

Uczniowie na lekcjach tańca rozwijają swoje pasje i talent. Mają możliwość pokazania swoich umiejętności na występach szkolnych uczestniczą również w festiwalach i turniejach tańca

Szkolne audycje muzyczne

Szkolne Audycje Muzyczne to cykl koncertów adresowany do uczniów szkół podstawowych i dzieci przedszkolnych.

Spotkania mają zwykle bardzo kameralny charakter, dlatego dzieci mają znacznie bliższy kontakt z muzyką i artystami. Czas trwania takiego koncertu to jedna godzina lekcyjna.

Podczas koncertów uczniowie poznają instrumenty i ich brzmienie, formy muzyczne, różne tańce, nazwiska wielkich kompozytorów, ich biografie i twórczość, a także muzykę różnych kultur.

Audycje połączone są z różnymi zadaniami i zabawami. Spotkania z muzyką są dla dzieci źródłem radości, pozytywnych emocji ale przede wszystkim mają charakter edukacyjny.

Skip to content