Przejdź do treści

Stracony jest każdy dzień bez uśmiechu.

Kornel Makuszyński, Panna z mokrą głową

Akcje i projekty

eTwinning

eTwinning

Projekt eTwinning to edukacyjny program Unii Europejskiej promujący współpracę szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych. Program zachęca do wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacynych (ICT). Uczniowie i nauczyciele wykorzystują do współpracy Internet. Wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. Poznają swoje kraje, miasta, szkolne obyczaje, tradycje. Uczą się tolerancji dla odmienności. Zdobywają ciekawe, w sposób atrakcyjny podane informacje o mieszkańcach Europy. Wspólne działania motywują do nauki i otwarcia na Europę. 

Do tej pory w naszej szkole organizowane były poniższe projekty eTwinning:

  • ”For a deep breath”
  • „Getting to know our European partners in their home towns”
  • “Bridge of friendship: linking East and West”.

 

Niestety pandemia przeszkodziła nam w możliwości rozwoju oraz przeprowadzaniu kolejnych projektów.

Przez najbliższe dwa lata szkolny projekt Erasmus+ „Mindfulness – stop stressing and start being your own self” będzie wspierany poprzez platformę eTwinning. W ramach projektu uczniowie będą mieli możliwość uczestniczyć w rozmowach z uczniami  ze szkoły hiszpańskiej. Poznają ich obyczaje, kulturę, rodzinne miasta. Będą mogli rozwijać swoje umiejętności językowe, przygotowywać najróżniejsze prezentacje, projekty, teksty, kartki, pocztówki a wszystko w języku angielskim.

Erasmus+

W październiku 2021 roku został opracowany przez nauczyciela języka angielskiego Panią Katarzynę Ścibor i zgłoszony do konkursu przy wsparciu dyrektora – wniosek w ramach akcji 1 Mobilność Edukacyjna w programie Erasmus+. Przygotowany projekt nosi tytuł „Mindfulness – stop stressing and start being your own self”.  Miło nam poinformować, że złożony wniosek uzyskał łącznie 86 punktów na 100 możliwych i został zatwierdzony do realizacji na lata 2022-2023. Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.  Jest to projekt krótkoterminowy, KA122. Projekty krótkoterminowe (KA122) w programie Erasmus+ w sektorze Edukacja szkolna (Akcja 1 – Mobilność uczniów i kadry edukacji) wspierają szkoły i inne organizacje działające w obszarze edukacji szkolnej, które chcą zorganizować działania związane z mobilnością uczniów i pracowników szkół. Celem Akcji 1 jest podnoszenie jakości nauczania i uczenia się przez wspieranie rozwoju kadry nauczycielskiej i dyrekcji szkół, wzmocnienie europejskiego wymiaru nauczania i uczenia się przez promowanie wartości takich jak tolerancja, różnorodność, uczestnictwo w życiu demokratycznym, promowanie wiedzy o dziedzictwie europejskim czy wspieranie sieci zawodowych w całej Europie, a także promowanie nowych technologii. 

Można zatem uznać, że nasza szkołę spotkało wielkie wyróżnienie. Znalazła się w gronie szkół, które zakwalifikowały się do międzynarodowego projektu współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.
Projekt „Mindfulness – stop stressing and start being your own self” to pomysł na usprawnienie i poprawę działań podejmowanych w naszej szkole. Projekt mający na celu uatrakcyjnienie procesu nauczania poprzez poznanie najróżniejszych technik koncentracji.
            Chcemy być szkołą ucząca się. Cel ten chcemy realizować podczas zajęć lekcyjnych, zajęć pozalekcyjnych, wyjść i wyjazdów pozaszkolnych, realizując projekty edukacyjne, opracowując i wdrażając innowacje pedagogiczne, organizując i uczestnicząc w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.
W dobie dynamicznie rozwijającego się świata i otwartości ludzi na wiedzę płynącą z ciągłych odkryć w różnych dziedzinach życia pragniemy, by nasi uczniowie potrafili dostrzegać te zmiany, poszukiwać, rozumieć, tworzyć, rozwiązywać problemy, zmagać się z wyzwaniami świata współczesnego, a z drugiej strony dbać o siebie jako indywidualność, partnera i konsumenta osiągnięć. Pragniemy, by nasz uczeń w złożoności interakcji i zależności między ludźmi potrafił żyć, tworzyć i czerpać korzyści z osiągnięć w równowadze z nimi.
Dostrzegamy potrzebę podnoszenia naszych umiejętności w zakresie organizowania procesu nauczania i uczenia się ucznia. Praca grupowa, zarówno nauczycieli i uczniów, przyczyni się do skuteczniejszego osiągania celu, zmniejszy nakład pracy i czas prowadzący do jego osiągnięcia oraz zintensyfikuje działania podejmowane w procesie.
Mamy nadzieję, że mobilna edukacja nauczycieli obejmująca naukę języka angielskiego i poznawania nowych odmiennych kulturowo metod i form pracy w tym zakresie, pozwoli na dostrzeżenie sposobu pracy zespołowej w innym ujęciu. Znajdziemy również pomysły na przeniesienie metod pracy z innych krajów na grunt polskiej szkoły.

W ramach naszego projektu, szkoła nawiązała współpracę ze szkołą w Hiszpanii – Colegio Aurelio Gomez w mieście Burgos. Patronat nad projektem sprawuje również Universidad de Burgos.

Projekt zakłada dwa wyjazdy do Hiszpanii, jeden dla 5 członków kadry nauczycielskiej oraz drugi dla 10 uczniów wraz z dwoma opiekunami/nauczycielami. Jeden z wyjazdów zostanie zorganizowany w październiku 2022 roku natomiast kolejny w marcu 2023 roku.

Data rozpoczęcia projektu: 01 maj 2022

Data zakończenia projektu: 30 czerwca 2023

 

REGULAMIN PROJEKTU ERASMUS I PROCEDURA KWALIFIKACYJNA

Laboratoria przyszłości

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymały środki finansowe przeznaczone na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

W ramach Programu nasza szkoła otrzymała 60.000 zł. (kwota zależna od liczby uczniów w szkole). Wsparcie finansowe, które otrzymaliśmy zostało przekazane w całości z góry – bez konieczności wnoszenia wkładu własnego.
Pełen zakres wyposażenia możliwego do zakupienia z pozyskanych środków został ujęty w Katalogu wyposażenia. Katalog stanowi zbiór zamknięty – zawiera niemal 175 pozycji i w ich ramach szkoły mogły dobierać wyposażenie. Katalog zawiera zarówno wyposażenie podstawowe (obligatoryjne), jak i dodatkowe (dobierane swobodnie przez szkoły).

https://www.gov.pl/web/laboratoria/katalog-wyposazenia

Nasza szkoła wydatkowała 100 % przyznanych środków. Zakupiono obligatoryjne wyposażenie podstawowe, jak i wyposażenie dodatkowe z pozostałych pozycji katalogu tzn. wyposażenie stanowisk, narzędzia, urządzenia z zakresu robotyki i mikroelektroniki, sprzęt AGD.

06.11.2022 Robimy tosty

Uczniowie klasy 0 chętnie uczą się samodzielności wykorzystując sprzęt pozyskany  w ramach programu  „Laboratoria Przyszłości”. Dnia 06.10.2022r. z wielką przyjemnością, stosując zasady bezpieczeństwa, przygotowali samodzielnie – w ramach drugiego śniadania, pyszne tosty.

Dzieci robia tosty

03.11.2022 Pyszne i zdrowe

Koktajl owocowy to prawdziwa bomba witaminowa i idealne źródło niezbędnych dla organizmu składników odżywczych. Dnia 3.11.2022r. klasa 0 przygotowała przepyszne koktajle, co potwierdzają dzieci i zaproszeni do degustacji goście. Koktajle zostały przygotowane w kuchni którą wyposażyliśmy w sprzęty dzięki środkom uzyskanym w ramach Laboratoriów Przyszłości.

Skip to content