Przejdź do treści

Stracony jest każdy dzień bez uśmiechu.

Kornel Makuszyński, Panna z mokrą głową

Akcje i projekty

eTwinning

eTwinning

Projekt eTwinning to edukacyjny program Unii Europejskiej promujący współpracę szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych. Program zachęca do wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacynych (ICT). Uczniowie i nauczyciele wykorzystują do współpracy Internet. Wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. Poznają swoje kraje, miasta, szkolne obyczaje, tradycje. Uczą się tolerancji dla odmienności. Zdobywają ciekawe, w sposób atrakcyjny podane informacje o mieszkańcach Europy. Wspólne działania motywują do nauki i otwarcia na Europę. 

Do tej pory w naszej szkole organizowane były poniższe projekty eTwinning:

  • ”For a deep breath”
  • „Getting to know our European partners in their home towns”
  • “Bridge of friendship: linking East and West”.

 

Niestety pandemia przeszkodziła nam w możliwości rozwoju oraz przeprowadzaniu kolejnych projektów.

Przez najbliższe dwa lata szkolny projekt Erasmus+ „Mindfulness – stop stressing and start being your own self” będzie wspierany poprzez platformę eTwinning. W ramach projektu uczniowie będą mieli możliwość uczestniczyć w rozmowach z uczniami  ze szkoły hiszpańskiej. Poznają ich obyczaje, kulturę, rodzinne miasta. Będą mogli rozwijać swoje umiejętności językowe, przygotowywać najróżniejsze prezentacje, projekty, teksty, kartki, pocztówki a wszystko w języku angielskim.

Erasmus+

W październiku 2021 roku został opracowany przez nauczyciela języka angielskiego Panią Katarzynę Ścibor i zgłoszony do konkursu przy wsparciu dyrektora – wniosek w ramach akcji 1 Mobilność Edukacyjna w programie Erasmus+. Przygotowany projekt nosi tytuł „Mindfulness – stop stressing and start being your own self”.  Miło nam poinformować, że złożony wniosek uzyskał łącznie 86 punktów na 100 możliwych i został zatwierdzony do realizacji na lata 2022-2023. Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.  Jest to projekt krótkoterminowy, KA122. Projekty krótkoterminowe (KA122) w programie Erasmus+ w sektorze Edukacja szkolna (Akcja 1 – Mobilność uczniów i kadry edukacji) wspierają szkoły i inne organizacje działające w obszarze edukacji szkolnej, które chcą zorganizować działania związane z mobilnością uczniów i pracowników szkół. Celem Akcji 1 jest podnoszenie jakości nauczania i uczenia się przez wspieranie rozwoju kadry nauczycielskiej i dyrekcji szkół, wzmocnienie europejskiego wymiaru nauczania i uczenia się przez promowanie wartości takich jak tolerancja, różnorodność, uczestnictwo w życiu demokratycznym, promowanie wiedzy o dziedzictwie europejskim czy wspieranie sieci zawodowych w całej Europie, a także promowanie nowych technologii. 

Można zatem uznać, że nasza szkołę spotkało wielkie wyróżnienie. Znalazła się w gronie szkół, które zakwalifikowały się do międzynarodowego projektu współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.
Projekt „Mindfulness – stop stressing and start being your own self” to pomysł na usprawnienie i poprawę działań podejmowanych w naszej szkole. Projekt mający na celu uatrakcyjnienie procesu nauczania poprzez poznanie najróżniejszych technik koncentracji.
            Chcemy być szkołą ucząca się. Cel ten chcemy realizować podczas zajęć lekcyjnych, zajęć pozalekcyjnych, wyjść i wyjazdów pozaszkolnych, realizując projekty edukacyjne, opracowując i wdrażając innowacje pedagogiczne, organizując i uczestnicząc w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.
W dobie dynamicznie rozwijającego się świata i otwartości ludzi na wiedzę płynącą z ciągłych odkryć w różnych dziedzinach życia pragniemy, by nasi uczniowie potrafili dostrzegać te zmiany, poszukiwać, rozumieć, tworzyć, rozwiązywać problemy, zmagać się z wyzwaniami świata współczesnego, a z drugiej strony dbać o siebie jako indywidualność, partnera i konsumenta osiągnięć. Pragniemy, by nasz uczeń w złożoności interakcji i zależności między ludźmi potrafił żyć, tworzyć i czerpać korzyści z osiągnięć w równowadze z nimi.
Dostrzegamy potrzebę podnoszenia naszych umiejętności w zakresie organizowania procesu nauczania i uczenia się ucznia. Praca grupowa, zarówno nauczycieli i uczniów, przyczyni się do skuteczniejszego osiągania celu, zmniejszy nakład pracy i czas prowadzący do jego osiągnięcia oraz zintensyfikuje działania podejmowane w procesie.
Mamy nadzieję, że mobilna edukacja nauczycieli obejmująca naukę języka angielskiego i poznawania nowych odmiennych kulturowo metod i form pracy w tym zakresie, pozwoli na dostrzeżenie sposobu pracy zespołowej w innym ujęciu. Znajdziemy również pomysły na przeniesienie metod pracy z innych krajów na grunt polskiej szkoły.

W ramach naszego projektu, szkoła nawiązała współpracę ze szkołą w Hiszpanii – Colegio Aurelio Gomez w mieście Burgos. Patronat nad projektem sprawuje również Universidad de Burgos.

Projekt zakłada dwa wyjazdy do Hiszpanii, jeden dla 5 członków kadry nauczycielskiej oraz drugi dla 10 uczniów wraz z dwoma opiekunami/nauczycielami. Jeden z wyjazdów zostanie zorganizowany w październiku 2022 roku natomiast kolejny w marcu 2023 roku.

Data rozpoczęcia projektu: 01 maj 2022

Data zakończenia projektu: 30 czerwca 2023

 

REGULAMIN PROJEKTU ERASMUS I PROCEDURA KWALIFIKACYJNA

Wynik kwalifikacji uczniów na wyjazd do Burgos (Hiszpania) w kwietniu 2023 r.

Wynik kwalifikacji

Laboratoria przyszłości

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymały środki finansowe przeznaczone na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

W ramach Programu nasza szkoła otrzymała 60.000 zł. (kwota zależna od liczby uczniów w szkole). Wsparcie finansowe, które otrzymaliśmy zostało przekazane w całości z góry – bez konieczności wnoszenia wkładu własnego.
Pełen zakres wyposażenia możliwego do zakupienia z pozyskanych środków został ujęty w Katalogu wyposażenia. Katalog stanowi zbiór zamknięty – zawiera niemal 175 pozycji i w ich ramach szkoły mogły dobierać wyposażenie. Katalog zawiera zarówno wyposażenie podstawowe (obligatoryjne), jak i dodatkowe (dobierane swobodnie przez szkoły).

https://www.gov.pl/web/laboratoria/katalog-wyposazenia

Nasza szkoła wydatkowała 100 % przyznanych środków. Zakupiono obligatoryjne wyposażenie podstawowe, jak i wyposażenie dodatkowe z pozostałych pozycji katalogu tzn. wyposażenie stanowisk, narzędzia, urządzenia z zakresu robotyki i mikroelektroniki, sprzęt AGD.

Dzieci robia tosty

Wrzesień

Stawiamy pierwsze kroki, korzystając ze sprzętu zakupionego w ramach programu #Laboratoria Przyszłości, którego celem jest rozwijanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów.

Przyszedł czas by zadzwonił pierwszy dzwonek w tym roku szkolnym. W sali gimnastycznej odbyła inauguracja nowego roku szkolnego. Wykorzystany do tego celu był sprzęt zakupiony w ramach programu #laboratoria przyszłości.

Wrzesień upłynął nam pod znakiem remontowania, urządzania i wyposażania sali przeznaczonej na #laboratoria przyszłości w naszej szkole.

Pod okiem niezwykle sprawnej technicznie naszej Pani dyrektor urządzony został kącik warsztatowy wyposażony w sprzęty typu piła, imadło, lutownica, wypalarka i inne specjalistyczne narzędzia zakupione w programie #laboratoria przyszłości.

We wrześniu odbyła się również prezentacja sprzętów dla nauczycieli. Nauczyciele dzielili się  umiejętnościami przy pracy z narzędziami i sprzętami zakupionymi w ramach programu #laboratoria przyszłości, po to by w kolejnych tygodniach szkolnych dzielić się nimi z uczniami.

Dzięki laminarce zakupionej w programie #laboratoria przyszłości mogliśmy oznakować drzwi sali laboratoriów, a także umieścić regulamin sali laboratoriów.

Gdy sala była gotowa odbywały się prezentacje uczniom sprzętów i urządzeń zakupionych w ramach programu #laboratoria przyszłości.

Uczniowie klasy O chętnie uczą się samodzielności wykorzystując sprzęt pozyskany  w ramach programu  „Laboratoria Przyszłości”.

Z wielką przyjemnością, stosując zasady bezpieczeństwa, przygotowali samodzielnie – w ramach drugiego śniadania, pyszne tosty. Najmłodsi uczniowie niezwykle sprawnie korzystali z akcesoriów kuchennych z programu #laboratoria przyszłości

Październik

Za nami październik. Jesień ubogaciła nas w tym roku różnorodnością pogody. Słońca coraz mniej, ale w naszej szkole nie zwalniamy tempa. Zakupione wyposażenie z #laboratoriów przyszłości ubogacało nasze październikowe życie szkolne.

Koktajl owocowy to prawdziwa bomba witaminowa i idealne źródło niezbędnych dla organizmu składników odżywczych. Klasa 0 przygotowała przepyszne koktajle, co potwierdzają dzieci i zaproszeni do degustacji goście. Koktajle zostały przygotowane w kuchni którą wyposażyliśmy w sprzęty dzięki środkom uzyskanym w ramach #Laboratoriów Przyszłości.

14 października cała szkoła świętowała Dzień Edukacji Narodowej. Uroczystość przygotowała klasa VIII wspólnie z panem od historii. Nasz aparat z programu #laboratoria przyszłości zrobił tego dnia wiele zdjęć. Sprzęt nagłaśniający z #laboratoriów przyszłości umożliwił zorganizowanie tego wydarzenia na sali gimnastycznej.

W drugiej połowie października klasa VIII wspólnie ze swoją wychowawczynią organizowali noc filmową w szkole. W ruch poszedł sprzęt kuchenny i inne akcesoria typu noże, deski, sztućce itp., zakupione w ramach programu #laboratoria przyszłości.

W dniu 19 października odbyła się w naszej szkole akademia z okazji XXII Dnia Papieskiego. Uroczystość przygotowała klasa VII. Wspólnie z uczniami tej klasy wspominaliśmy naszego świętego Papieża. Oprawa muzyczna i nagłośnienie było zakupione w ramach programu #laboratoria przyszłości.

Listopad

Za nami listopad z #laboratoriami przyszłości. Nowe pomysły na wykorzystanie zakupionych sprzętów rodziły się w głowach uczniów i nauczycieli.

W piątek 11 listopada obchodziliśmy uroczystości związane z 104-tą rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości.  Uroczystość przygotowali poszczególni uczniowie ze wszystkich klas. Oprawa muzyczna i nagłośnienie  z #laboratoriów przyszłości umożliwiło piękne przeżycie tego wydarzenia.

W połowie listopada klasa druga pod opieką swojej wychowawczyni robiła pacynki – wypychanie materiałem skarpet. Doszywanie guzików i koralików, wiązanie wstążek i wyplatanie warkoczy z kolorowej włóczki było możliwe dzięki akcesoriom krawieckim zakupionym w programie #laboratoria przyszłości.

Uczniowie klasy piątej wspólnie ze swoją wychowawczynią przyrządzali w szkolnej kuchni śniadanie. W ruch poszły akcesoria i sprzęty kuchenne, zakupione w programie #laboratoria przyszłości. Wspólny posiłek zawsze łączy.

W koszyku, walizce, nosidełku, lodówce turystycznej, koszu pojemniku na narzędzia a nawet wózeczku dla lalek. W dniu 18 listopada uczniowie naszej szkoły postanowili zaszaleć i porzucić szkolne plecaki. Wydarzenie upamiętnił kadr apartu z programu #laboratoria przyszłości.

Dzień 21 listopada to Światowy Dzień Życzliwości. Włączając się w obchody tego święta, nasi uczniowie na przekór szarej, zimnej i ponurej rzeczywistości postanowili odgonić smutki i zapozować ze swymi pięknymi i szczerymi uśmiechami w foto budce. Dziesiątki zdjęć zapisane zostały na karcie aparatu z#laboratoriów przyszłości.

W drugiej połowie listopada klasa ósma wspólnie z panią dyrektor zwiedzała salę ” laboratoriów przyszłości”. Odbyła się prezentacja specjalistycznych sprzętów #laboratoriów przyszłości i plany na ich wykorzystanie w kolejnych tygodniach roku szkolnego

Nasz aparat zakupiony w programie #laboratoria przyszłości zarejestrował także listopadowy spektakl na żywo pt.: ,,Benio w opałach”, w wykonaniu aktorów teatru ,,Tak”. 

W ostatnich dniach listopada mieliśmy w naszej szkole „Dzień hiszpański”. Nasz aparat z #laboratoriów przyszłości zrobił mnóstwo zdjęć tego dnia.

Grudzień

Za nami grudzień z Laboratoriami Przyszłości, a więc kolejne zajęcia pełne kreatywnych pomysłów.

Uczniowie klasy 2 poznali przyrząd do tkania jakim jest krosno, które było zakupione w ramach programu #laboratoria przyszłości. Film instruktażowy przybliżył uczniom tajniki tkania na krośnie. Pełni zapału uczniowie czekają na zajęcia praktyczne.

W połowie grudnia uczniowie klasy 7 i 8 uczestniczyli w zajęciach dotyczących historii inżynierii w ramach projektu #Laboratoria Przyszłości. Uczniowie mogli zapoznać się z dziejami zastosowania różnych narzędzi od starożytności, aż do dnia dzisiejszego.

Wkrętarka i narzędzia warsztatowe umożliwiły skręcenie stołu do tenisa stołowego. W swojej pracy uczniowie klasy VII użyli narzędzi zakupionych w ramach projektu #Laboratoria Przyszłości. Chłopcy sami zaplanowali pracę i samodzielnie skręcili stół.

Aparat fotograficzny zakupiony w ramach programu #laboratoria przyszłości udokumentował wielkie serca społeczności uczniowskiej, która w tym roku w akcji Szlachetna Paczka otoczyła opieką samotną ciężarną mamę z trójką małych dzieci.

Kadr naszego aparatu zakupionego w ramach  #laboratoriów przyszłości uwiecznił również wydarzenie sportowe jakim była Lekkoatletyczna Akademia Artura Partyki. Uczniowie naszej szkoły w rywalizacji zajęli drugie miejsce. Kronika szkoły została wzbogacona o kolejne zdjęcia.

Poniżej znajduje się fotorelacja z grudniowych wydarzeń.

Styczeń

Choć był to miesiąc krótki, bo cieszyliśmy się czasem wolnym podczas ferii zimowych, to wielokrotnie sprzęt zakupiony w ramach programu był użytkowany.

Na początku stycznia uczniowie klasy 5 pod kierownictwem pani B. Kaczmarek ćwiczyli śpiew solowy. Wykonywali poznane piosenki, wykorzystując mikrofon i sprzęt nagłaśniający zakupiony w ramach programu #laboratoria przyszłości.

Wkrętarka i inne narzędzia warsztatowe, zakupione w ramach programu #laboratoria przyszłości przyszły z pomocą w sali biologiczno-chemicznej. Uczniowie samodzielnie naprawiali i montowali uchwyty do tablicy.

W połowie stycznia odbył się bal karnawałowy. Zarówno dzieci jak i młodzież bawili się znakomicie. Były pociągi, korowody i kółeczka. Bal umożliwił dzieciom, wychowawcom a także rodzicom spędzenie czasu w miłej i radosnej atmosferze. Ten wyjątkowy czas został uwieczniony w kadrze aparatu fotograficznego zakupionego w ramach programu #laboratoria przyszłości.

Aparat fotograficzny zakupiony w programie #laboratoria przyszłości wzbogacił również kronikę naszej szkoły w zdjęcia triumfujących wolontariuszy z naszej szkoły, którzy w tym roku w WOŚP zebrali rekordową sumę pieniędzy.

Dzieci z klas 0,2,3 również odwiedziły pracownię laboratorium przyszłości i zapoznały się z jej wyposażeniem. Obejrzały min. maszyny do szycia, śrubokręty, wypalarkę do drewna, szlifierkę, elektryczne piły do cięcia drewna, wkrętarki, kombinerki, obrotowe krzesła, piły do metalu, klej na ciepło, drukarkę 3D,  poznały również zawartość skrzyni z narzędziami.

Ostatniego dnia stycznia uczniowie klasy 2 pod okiem swojej wychowawczyni uczyli się prostych ściegów i tkania na krośnie. Praca na krośnie zakupionym w ramach programu #laboratoria przyszłości okazała się świetną formą spędzania  czasu.

Luty

W lutym w naszej szkole odbyło się wiele interesujących akcji, które uwiecznił obiektyw aparatu fotograficznego Sony, który został zakupiony w ramach programu #Laboratoria przyszłości.

W ostatnich dniach karnawału w naszej szkole zostały wystawione Jasełka Bożonarodzeniowe. Biblijne wydarzenia odtworzyli  uczniowie czwartej klasy. O miłe doznania słuchowe zadbali wokaliści z klas 1-3 śpiewając kolędy i pastorałki, co było możliwe dzięki nagłośnieniu z programu #laboratoria przyszłości.

Na początku lutego klasa 6 wraz z wychowawczynią M. Bladowską nocowała w szkole. Koniecznym tej nocy było by zadbać o swoje podniebienia. Uczniowie samodzielnie zrobili pizzę. Bez piekarnika, noży, desek i innych akcesoriów kuchennych zakupionych w ramach programu #laboratoria przyszłości nie byłoby to możliwe.

Uczniowie z klasy 7 uwielbiają spędzać czas w kuchni i samodzielnie przyrządzać posiłki. Wykorzystując kuchnię indukcyjną, patelnie i inne akcesoria zakupione w programie #laboratoria przyszłości uczyliśmy się robić najprostszy chleb czyli podpłomyk. Pachniało w całej szkole.

W Ostatki uczniowie z klasy pierwszej, drugiej i trzeciej w strojach karnawałowych bawili się w rytm przebojowej muzyki.

Bal karnawałowy odbył się również w klasie zero. Dzieci przebrane były za bohaterów znanych bajek, nie sposób zliczyć i wymienić tych wszystkich postaci. 

W czasie obu wydarzeń dźwięk muzyki płynął z głośników sprzętu nagłaśniającego zakupionego w ramach programu #laboratoria przyszłości.

Klasa 7 samodzielnie przygotowała sobie ostatkowe śniadanie na ciepło. Do wyboru były naleśniki lub tosty. Z pomocą przyszedł sprzęt i akcesoria kuchenne z #laboratoriów przyszłości.

W ostatnich dniach lutego klasa 3 przy użyciu mleka, patyczków kosmetycznych i kartki papieru wykonała pracę „Niewidzialne pismo”. Aby zobaczyć co zostało napisane na kartkach uczniowie musieli użyć sprzętu zakupionego w ramach programu #laboratoria przyszłości”, a dokładnie piekarnika.

Zapraszamy do fotorelacji z lutowych wydarzeń.

Marzec

W marcu odbyło się wiele ciekawych zajęć z wykorzystaniem sprzętów zakupionych w ramach w ramach programu #Laboratoria przyszłości.

Kuchnia w naszej szkole jest uwielbiana przez uczniów.

W pierwszych dniach miesiąca uczniowie klasy 8 zasiedli do samodzielnie przygotowanego drugiego śniadania. W menu były tosty przygotowane na sprzęcie z #Laboratoriów przyszłości. Wspólne posiłki i rozmowy przy stole niesamowicie budują wspólnotę.

Z kolei klasa 6 w ramach zdrowego śniadania, wraz z wychowawczynią M. Bladowską przygotowała koktajle mleczno- owocowe. W zdrowym ciele zdrowy duch!

Na początku marca uczniowie klasy drugiej postanowili zostać cukiernikami. Wcześniej poznali charakterystykę, właściwości i zastosowanie drożdży. Chcieli sprawdzić czy drożdże piekarskie nadają wypiekom charakterystycznej puszystości. Jak się okazuje, pieczenie ciasta drożdżowego to nie taka trudna sprawa! Zwłaszcza, gdy do pomocy jest tyle chętnych rąk oraz doskonały sprzęt AGD zakupiony w ramach #laboratoriów przyszłości. Uczniowie według przepisu przygotowali składniki. Wszystkie wymieszali mikserami. Poczekali aż wyrośnie ciasto. Włożyli do piekarnika. Kiedy ciasto się upiekło odbyła się wspólna degustacja. Drożdże spowodowały, że ciasto wyszło wyśmienite!

Co to jest suchy lód i dlaczego nazywamy go suchym?

Jaka jest jego temperatura?

Czy może się on topić jak prawdziwy lód?

Co to jest sublimacja suchego lodu?

Aby odpowiedzieć na te i wiele innych pytań klasa III, wraz ze swoją wychowawczynią Katarzyną Tłoczek użyła kilku naczyń zakupionych w ramach projektu #Laboratorium Przyszłości. Dzieci mogły zobaczyć min. suchy wulkan, to jak wytwarzać bańki mydlane, czy „nadmuchiwanie balona”. Uczniowie bawili się również dużą ilością piany. Niezwykłość suchego lodu polega na tym, że po zanurzeniu go w wodzie z naczynia zaczyna wydzielać się biały, gęsty dym. Przeprowadzając doświadczenia z suchym lodem, dzieci były zadziwione różnymi efektami.

W pierwszych dniach wiosny klasa 5 pod nadzorem wychowawczyni Katarzyny Ścibor rozwijała swój talent kulinarny z wykorzystaniem sprzętów z #Laboratoriów przyszłości. Uczniowie własnoręcznie przygotowali tosty, ciasto na naleśniki oraz watę cukrową.
Po skończonej lekcji kulinarnej dzieci wykazały się świetnymi umiejętnościami sprzątania swojego stanowiska pracy dzieląc się obowiązkami.

W drugiej połowie marca uczniowie klasy VIII na zajęciach z fizyki, które odbyły się w sali #laboratoriów przyszłości wykonali samodzielnie lampy.

W ostatnich dniach marca uczniowie klasy 3 na zakończenie tygodnia czytali ulubione książki popijając przy tym ciepłą herbatkę z pięknych filiżanek zakupionych w ramach #Laboratoriów przyszłości.

Również zajęcia z języka angielskiego stają się bardziej atrakcyjne przy użyciu sprzętu z  #laboratoriów przyszłości. Uczniowie klasy V przy ich użyciu wykonali plakat „Helping hands are beautiful”.

 Uczniowie klasy ósmej oglądali filmy edukacyjne pt.: „Warsztat tkacki” i „Uczymy się tkać na krośnie”.

Każdy mógł sprawdzić, jak dawniej tkano na krosnach. Ósmoklasiści poznali różne rodzaje włóczek i gatunki ściegów. Dowiedzieli się, jak można wykonać gobeliny, makatki z frędzlami, chodniki i bieżniki. Zgodnie stwierdzili, że tkanie to bardzo trudna sztuka.

Oryginalne dzieła wykonane na warsztacie tkackim to prawdziwe „perełki”. Są niepowtarzalne, ale wymagają odpowiednich umiejętności, ogromnej cierpliwości i przede wszystkim dużo czasu. Uczniowie mogli wziąć do ręki prawdziwe krosno zakupione w ramach programu #Laboratoria przyszłości.

Zapraszamy do fotorelacji z marcowych wydarzeń.

Kwiecień

Kwiecień plecień poprzeplata……, tak też było z zajęciami w ramach programu #Laboratoria przyszłości. Zajęcia z wykorzystaniem sprzętu- w tym miesiącu głównie fotograficznego przeplatały się z dniami wolnymi od nauki, bo był to czas Świąt Wielkanocnych.

W pierwszej połowie kwietnia nasz aparat zakupiony w ramach programu # laboratoria przyszłości uwiecznił spotkanie uczniów naszej szkoły z autorem  książek panem Marcinem Pałaszem.

Pisarz ten otrzymał Nagrodę Literacką oraz wyróżnienie za tekst literacki w konkursie Książka Roku za książkę pt. „Sposób na Elfa”.

Kadr naszego aparatu z #laboratoriów przyszłości upamiętnił wyjątkowe wydarzenie w naszej szkole, jakim była wizyta Grupy Artystycznej Rekonstrukto.

Aktorzy zapoznali uczniów z obyczajami i kulturą epoki. Odbył się przegląd wraz z prezentacją ekwipunku i uzbrojenia rycerskiego, którego dzieci mogły dotknąć. Duża kolekcja broni i rekwizytów wzbudziła niemałe zainteresowanie.

W ramach godziny wychowawczej uczniowie klasy VII w naszej kuchni wyposażonej w sprzęt z #laboratoriów przyszłości przygotowywali samodzielnie podwieczorek. W menu były naleśniki i gofry.

W drugiej połowie miesiąca uczniowie klasy 0 pod czujnym okiem swojej wychowawczyni wykorzystali deskę do prasowania zakupioną w ramach programu #laboratoria przyszłości. Pani Natalia prasowała dzieciom chusty przed wycieczką klasową.

W kwietniu wszyscy obchodziliśmy dzień Ziemi. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem wzięli udział w pracach sprzątania terenu wokół szkoły. Obiektyw aparatu z #laboratoriów przyszłości upamiętnił  to wydarzenie.

Ostatniego dnia kwietnia uwiecznione zostało przez nasz sprzęt z #laboratoriów przyszłości wydarzenie szkolne z okazji ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA, ŚWIĘTA PRACY I ŚWIĘTA FLAGI. Ponownie odbył się rajd. Tym razem został on przygotowany przez uczennice klasy siódmej i ósmej.

Zapraszamy do fotorelacji.

Maj

Najpiękniejszy miesiąc maj już za nami. W naszej szkole w tym miesiącu było również wiele okazji do wykorzystania sprzętu zakupionego w ramach programu #laboratoria przyszłości.

W tym miesiącu nasza szkoła gościła szkołę turecką w ramach projektu Erasmus+. Aparat z programu #laboratoria przyszłości uwiecznił chwile spędzone w towarzystwie naszych nowych kolegów i koleżanek.

Na zajęciach z języka niemieckiego również wykorzystany mógł być sprzęt z #laboratoriów przyszłości. W związku z tym, że tematem lekcji był Frühstück- śniadanie, uczniowie klasy VII w naszej szkolnej kuchni przygotowywali śniadanie, ucząc się przy tym niemieckich nazw produktów spożywczych.

Aparat z #laboratoriów przyszłości zarejestrował także wyjątkowe wydarzenie w naszej szkole jakim była wizyta mobilnego molekularium. Nasi uczniowie mieli okazję odbyć niezwykłą podróż po wspaniałych zakątkach Ziemi. W specjalnym namiocie w kształcie kopuły uczniowie mieli możliwość poznania naszego układu słonecznego a także przyswoili wiedzę o kosmosie.

Uczniowie klasy VII uwielbiają spędzać czas w kuchni i samodzielnie przyrządzać posiłki. Dzięki temu, że nasza kuchnia wyposażona jest w sprzęt z #laboratoriów przyszłości również tym razem mogli wspólnie przygotować dla siebie tosty w czasie zajęć. Tym razem pod okiem pana od historii.

Aparat uwiecznił również dzieła klasy drugiej – malowidła na szklanych naczyniach, które dzieci wykonały farbami do witraży.

Poniżej znajduje się fotorelacja z majowych wydarzeń.

Skip to content