Uśmiech to pół pocałunku

Kornel Makuszyński, Awantura o Basię

Wyżywienie

W roku szkolnym 2020/2021 obiady są wydawane od dnia 14 września 2020 r.

Obiady są przygotowywane przez firmę kateringową.

Cena jednostkowa obiadu wynosi 9,00 zł. (nie można wykupić tylko zup lub tylko drugiego dania a jedynie całość).

Na obiady dzieci są zapisywane na cały miesiąc lub cyklicznie w wybrane dni tygodnia np. wszystkie wtorki.

Nieobecność dziecka należy zgłosić telefonicznie najpóźniej do godz. 8.30 dnia, w którym dziecko będzie nieobecne (tel. 42 214 10 86 lub 513 714 154).

Za obiady niezjedzone z powodu niezgłoszonej nieobecności lub zgłoszonej, ale po terminie, rodzic będzie musiał zapłacić.

Nieobecności spowodowane wydarzeniami organizowanymi przez szkołę (np. wycieczki) zgłaszane są automatycznie przez nauczyciela organizatora.

Rezygnację z obiadów należy zgłosić w sekretariacie szkoły z 7- dniowym wyprzedzeniem.

Płatności za obiady należy dokonać do dnia 5 następnego miesiąca w Sekretariacie szkoły.

Prosimy o dotrzymywanie terminów płatności!!!