Przejdź do treści

Stracony jest każdy dzień bez uśmiechu.

Kornel Makuszyński, Panna z mokrą głową

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz Państwa dziecka/podopiecznego jest SZKOŁA PODSTAWOWA im. Kornela Makuszyńskiego w Guzewie ul. Edukacyjna 6 95-030 Rzgów, adres e-mail: sekretariat@spguzew.rzgow.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w SZKOLE PODSTAWOWEJ im. Kornela Makuszyńskiego w Guzewie tj. Panem Arkadiuszem Liguzińskim możliwy jest pod adresem e-mail: iod@spguzew.rzgow.pl
 3. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu odpowiedzi na korespondencję mailową.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 6. Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia sprawy, której dotyczy korespondencja.
 7. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.
 8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Pliki cookies

1. Wprowadzenie

Nasza strona internetowa, https://spguzew.edu.pl (dalej: „strona internetowa”) używa plików cookie i innych powiązanych technologii (dla wygody wszystkie technologie są określane jako „pliki cookie”). Pliki cookie są również umieszczane przez osoby trzecie. W poniższym dokumencie informujemy o korzystaniu z plików cookie na naszej stronie internetowej.

2. Czym są cookies?

Plik cookie to niewielki prosty plik wysyłany wraz ze stronami tej witryny i przechowywany przez przeglądarkę na dysku twardym komputera lub innego urządzenia. Informacje w nich przechowywane mogą zostać zwrócone na nasze serwery lub do serwerów odpowiednich stron trzecich podczas kolejnej wizyty.

3. Czym są skrypty?

Skrypt to fragment kodu programu, który służy do prawidłowego i interaktywnego działania naszej witryny. Ten kod jest wykonywany na naszym serwerze lub na twoim urządzeniu.

4. Co to jest pixel tag?

Web beacon (lub znacznik pikselowy) to mały, niewidoczny fragment tekstu lub obrazu na stronie internetowej, który służy do monitorowania ruchu na stronie internetowej. Aby to zrobić, różne dane o tobie są przechowywane przy użyciu web beaconów.

5. Pliki cookies

5.1 Ciasteczka techniczne lub funkcjonalne

Niektóre pliki cookie zapewniają prawidłowe działanie niektórych części witryny i poznanie preferencji użytkownika. Umieszczając funkcjonalne pliki cookie, ułatwiamy odwiedzanie naszej strony internetowej. W ten sposób nie musisz wielokrotnie wprowadzać tych samych informacji podczas odwiedzania naszej strony internetowej, na przykład w sklepach internetowych przedmioty pozostają w koszyku, dopóki nie zapłacisz. Możemy umieścić te pliki cookie bez Twojej zgody.

5.2 Marketing/Wydajnościowe cookies

Marketingowe lub wydajnościowe pliki cookies, umożliwiają dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań, jak również zbieranie statystyk lub informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu.

6. Umieszczone pliki cookie

Elementor

Użycie 
Używamy Elementor dla tworzenia treści.

Udostępnianie danych
Dane te nie są udostępniane osobom trzecim.

Funkcja
Wykonywanie akcji na stronie.

Google Fonts

Użycie

Używamy Google Fonts  do wyświetlania treści.

Udostępnianie danych
Po więcej informacji, proszę przeczytaj Google Fonts Privacy Statement.

Funkcja
Weryfikacja adresu IP

Google Maps

Użycie
Używamy Google Maps wyświetlania mapy.

Udostępnianie danych
Po więcej informacji, proszę przeczytaj Google Fonts Privacy Statement.

Funkcja
Weryfikacja adresu IP

7. Zgoda

Kiedy odwiedzasz naszą stronę po raz pierwszy, pokażemy Ci wyskakujące okienko z wyjaśnieniem dotyczącym plików cookie. Po kliknięciu przycisku „Zaakceptuj wszystko” wyrażasz zgodę na używanie przez nas kategorii plików cookie i wtyczek wybranych w wyskakującym okienku, jak opisano w tym oświadczeniu dotyczącym plików cookie. Możesz wyłączyć korzystanie z plików cookie za pośrednictwem przeglądarki, ale pamiętaj, że nasza witryna może już nie działać poprawnie.

8. Włączanie / wyłączanie i usuwanie plików cookie

 

Możesz użyć przeglądarki internetowej do automatycznego lub ręcznego usuwania plików cookie. Możesz również określić, że niektóre pliki cookie mogą nie być umieszczane. Inną opcją jest zmiana ustawień przeglądarki internetowej, tak aby otrzymywać komunikat za każdym razem, gdy plik cookie zostanie umieszczony. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych opcji, zapoznaj się z instrukcjami w sekcji pomocy przeglądarki.

Pamiętaj, że nasza witryna może nie działać poprawnie, jeśli wszystkie pliki cookie są wyłączone. Jeśli usuniesz pliki cookie w swojej przeglądarce, zostaną one ponownie umieszczone po wyrażeniu zgody podczas ponownego odwiedzania naszych stron internetowych.

Klauzula informacyjna

Informacja dotycząca Twoich danych osobowych w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Guzewie

Na podstawie art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) informujemy:

 1. Dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH”.
 2. Do załatwienia Twojej sprawy najczęściej konieczne są dane osobowe. Podajesz je dobrowolnie, ale bez nich nie rozpoczniemy postępowania.
 3. O Twoje dane, które podasz, dba Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego   w Guzewie (Administrator Danych Osobowych). Danych potrzebujemy do przekazania sprawy konkretnemu pracownikowi szkoły, załatwienia sprawy, do udokumentowania jej zgodnie z przepisami prawa, do skontaktowania się z Tobą.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych są przepisy prawa a celem realizacja zadań szkoły.
 5. Nie będziesz profilowany. Nie będziesz podlegać automatycznym decyzjom podejmowanym bez kontroli człowieka.
 6. Twoje dane możemy udostępnić instytucjom upoważnionym do kontroli zgodnie z przepisami. Dane będą też udostępniane – na podstawie zawartych umów – firmom, które świadczą nam w szczególności usługi prawne, doradcze, informatyczne, usługi porządkowania, archiwizowania i niszczenia dokumentów.
 7. Dane będziemy przetwarzać przez okres wymagany przepisami. Ustalamy ten czas wg jednolitego rzeczowego wykazu akt obowiązującego w szkole.
 8. Masz prawo dostępu do danych, które Cię dotyczą, z tym że zasady dostępu do akt sprawy regulują przepisy szczególne. O szczegóły możesz zapytać w sekretariacie.
 9. Możesz zawsze uzupełnić swoje dane lub je sprostować.
 10. Możesz żądać usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych lub wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, ale tylko wtedy, gdy nie jest to sprzeczne z przepisami dotyczącymi postępowania administracyjnego. Będą to bardzo rzadkie przypadki. Prawo do przenoszenia danych przysługuje tylko wtedy jeżeli przepisy prawa tak stanowią.
 11. Jeżeli uznasz, że nieprawidłowo przetwarzamy Twoje dane, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (tzw. organ nadzorczy). W razie pytań i wątpliwości zachęcamy jednak najpierw do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych na adres poczty elektronicznej iod@spguzew.rzgow.pl. Każde pismo adresowane do Inspektora jest rejestrowane i na pewno trafi do adresata.
Skip to content