Stracony jest każdy dzień bez uśmiechu.

Stracony jest każdy dzień bez uśmiechu.